சனி, 18 டிசம்பர், 2010


Home
Infomation
Contact
Anmeldeformular
Anmeldungformular
14.12.2010

Termin

Veranstalter

Turnierort

Spielart

Bemerkung

Kontakt

18.12.2010
UTSC Stuttgart
Stuttgart
Halle 5-5
Senioren

30.01.2011

Kiddu Cup Schweiz

Kilchberg

Halle 5-5

Senioren

www.stfa.info/

19.02.2011
Tamil Blues Frankfurt
Frankfurt
Halle 5-5
Senioren
Vinoth 017696617907

27.02.2011

Young Royal Cup

Kilchberg

Halle 5-5

Senioren

www.stfa.info/

13.03.2011

International Cup

Lyss

Halle 5-5

Senioren

www.stfa.info/

20.03.2011

TYO Schweiz

ChurHalle 6-6Senioren

www.stfa.info/

26.03.2011DTFG Sindelfingen
SindelfingenHalle 5-5
Senioren & Junioren
Jennetson 01733977642

05.06.2011

Annaipoopathy Cup Schweiz

Lausanne

Feld 11-11

Senioren

www.stfa.info/

26.06.2011

Bluestar Cup

Lausanne

Feld 11-11

Senioren

www.stfa.info/

03.07.2010

Maveerer Cup Schweiz

Basel

Feld 11-11

Senioren

www.stfa.info/

06.08.2011

Europa Cup

Winterthur

Feld 11-11

Senioren

www.stfa.info/

07.08.2011

Europa Cup

Winterthur

Feld 11-11

Junioren

www.stfa.info/

30.10.2011

Hallenmaster 2010

Lyss

Halle 6-6

Senioren

www.stfa.info/

Schweiz Turniere www.stfa.info/

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக