செவ்வாய், 25 ஜனவரி, 2011

2008 Thamileelam kinnam over 21 age

groupe
young star -holland 3-0
youngstar-eelamannar itaaly 4-0
youngstar-wemly se 2-0

points 9 (9-0)

semifinal

youngstar-otsedenmark 3-1
final
youngstar-france 3-2

rank
1.youngstar
2.france
3.otse denmark

Best Player sellathurai nishanthan
best keeper-thankarajah akinthan
man of the match -

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக