ஞாயிறு, 18 மார்ச், 2012

இன்றைய எமது சுற்றுப் போட்டியின் முடிவுகளை  ஆடுகளத்திலிருந்து உடனுக்குடன்  நேரடியாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் LIVE


Winboys - Swissboys Red      1-0
Blue Star - Royal C               5-0
Thaiman - Blue Birds            0-0
Sunsrise - Royal B                 0-0
Royal E - Young Birds           0-1
Young Royal - Royal B           2-0
Royal - Tamil Youth               0-0
Winboys - Holland                 1-1
Illam Siruthaikal - Blue Star     o-1
swissboys-BluebirdsA   3-0   
Swissboys-Holland          1-0    
Royal B - Stuttgart        0-2
Sunrise A - Royal A   0-3 
Royal D - Vanavil      0-2
Swissboys 1997-Tamil Youth  0-0 
Ilam siruththaikal -Royal C    2-0 
Sunrise-Stuttgart Germany      1-2
Youngbirds-Sunrise A           2-0
Youngroyal-Vanavil         0-1
Royal-Swissboys 1997    0-0
Penalty  for Group Rank 
Gr C 
Bluebirds- Tamil Youth 4-2
Gr H
Royal-Tamilyouth       5-4
Royal-Swissboys 1997    5-4
Swissboys 1997-Tamilyouth  3-5


Achtelfinal 
Ilamsiruthaikal- Winboys   2-0
Bluestar-Swissboys red        2-1
Bluebirds-Sunrise        2-1
Stuggart-Thaiman    1-o
Swissboys -Royal A   0-1
Youngbirds-Bluebirds A  4-0
Vanavil-Tamilyouth    1-1  n.p (4-5)
Royal-Youngroyal    2-1


Viertelfinal 
Ilamsiruththaikal-Bluebirds   2-0
Bluestar-stuggart 1-0
Royal A-tamilyouth 1-0
Rpyal-Youngbirds  1-0
Halbfiinal


Royal A-Ilamsiruththaikal    0-0   n. p. ( 7-6)
Royal-bluestar  2-0
Final
Royal-Royal A   2.2 ver. 3-2
Best Player Ragulan Royal A
Best Keeper santharoopan Royal A
Man of the Match  Sujee Royal


WOMEN  
Thaiman - Young Star           0-0
Sunrise - Young Star A          0-1
Thaiman - Sunrise0-0
Sunrise - Young Star   0-0
Young Star A - Young Star   1-0
Thaiman - Young Star A    3-0


Final
youngstar.thaiman  0-0  (5-4)
Best Player  Sutharsan suha  Thaiman 
Best keeper   gouthami Young Star


குழுசி இல்   இருகழகங்கள்,குழு எச் இல் மூன்று கழகங்கள்  சமநிலைப் புள்ளி எடுத்திருப்பதால் பனால்டி மூலம் முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் இடங்கள் நிர்ணயிக்கப்பட்டன 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக