வெள்ளி, 29 ஜூன், 2012


Spielplan Maveerar CUP Lausanne
Add = 25.06.2012 19:44--murali75Views = 179Update = 29.06.2012 06:29--murali75

Spielplan_Maveerar_CUP_2012.pdf 

Da Royal  und Royal II gleiche Zeit 11:30 eingeplant wurde, müssen wir folgende Spiele (Gr. C) verschieben.
Vorher:
11:30 Royal – Sunrise
12:30 Swissboys 1997 Vanavil
Jetzt
11:30 Swissboys 1997 Vanavil
12:30 Royal – Sunrise
Danke für Verständnis

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக