திங்கள், 30 ஜூலை, 2012

SWISS BOYS  2012 RESULTS

U 15 Football

1.young star
2.bluestar
3.cityboys
4.bernstar

man of day sandrabalan thileepan 10 lyss young star
bestplayer 7 lyss youngstar
best goal  ajith bern star
best keeper bluestar

senior

1-lyss youngstar
2.blustar
3.royal bern
4.ilamroyal

best player pakees sinnathammby youngstar
bebstkeeper bluestar

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக