திங்கள், 17 டிசம்பர், 2012


எதிர்வரும் சுற்றுபோட்டிக்கான( 20.01.2013) பொது கூட்டத்துக்கு வருகைதந்தவர்கள்  விபரமும் சுற்று போட்டிக்கான  உதவியும் .16.12.12 Lyss
 1. சிவானந்தம்  Brügg
 2. தினேஷ் Lyss
 3. தினேஷ்  Hezogenbuch see
 4. ஸ்ரீசங்கர் Lyss 100.00
 5. தவம் Lyss  100.00 
 6. சுதன்  Studan   50.00
 7. ரஜனி i Lyss   50.00
 8. சிவம் Kase 100.00
 9. அஜித் ,ஜெராட் Busswill   50.00
 10. கோபால் Lyss அப்பம் ,தேநீர் 
 11. நடேசு கருணா  Lyss  50.00
 12. குறிஞ்சி Lyss 100.00

 13. தயா  Lyss வெற்றிக்கிண்ணங்கள் 
 14. பாலு  Lyss 50.00
 15. சிவலிங்கம்  Lyss 100.00
 16. சோதி Lyss வெற்றிக்கிண்ணங்கள் 
 17. சதா  Lyss 100
 18. நாதன்  Lyss 150றோல் 
 19. சிவா Brügg 50.00
 20. பரம்  Lyss 100.00
 21. பஞ்சன்  Lyss 200200 கோலா 
 22. சிவ-சந்திரபாலன்  Bern 100.00
 23. தோமஸ் உதயன்  Bern 100 றோல் 
 24. வசந்தன் குளிர்பானம் 
 25. பாபு  Worban ரெட்புல் 
 26. ராசன்  Lyss 50.00
 27. குமார்  Lyss 50.00
 28. செல்லன்  Lyss 50.00

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக