சனி, 22 டிசம்பர், 2012

2011 THAMILEELAM CUP

GIRLS YOUNGSTAR-THAIMAN (0-1) 2ND PLACE

07.08.2011
WOMEN'S SOCCER
THAIMAN -YOUNGSTAR 1:0
OVER 35
FRANCESELECTION-SWISSBOYS CH 3:2
BESTPLAYER-RUBAN(SWISSBOYS)
STEEPAN(FRANCE)
UNDER 21
DENMARK-FRANCE 1:0
UNDER 17
ILLAM SIRUTHAIKAL-FRANCE 5:0
07.08.2011
TAMIL EEALAM CUP RESULTS 06.08.2011
06.08.11 ,19;35
Halffinals
Yarlton FR - Eelaver 1;2
TSV Ravensburg DE - Tamil Star Durtmund DE 0;3
Final
Eelaver - Tamil Stars durtmund 2;0

1. PlaceCS Elavar (France)
2. PlaceTamil Stars Dortmund
3. PlaceYarlton (France)
Best PlayerMajuran Dortmund DE
Best KeeperSangitharan CS Elaver France
Man of the MatchKrithas Nr 09 CS Elaver France

All results 
06.08.11 ,17:13
quarterfinals

1/4 FinalPenalty
17:00Yarlton (France)Vanavil6;0
17:00TSV Ravensburg DYoung Star Skaninavien0;053
17:35Blue StarCS Elavar (France)0;2
17:35RoyalTamil Stars Dortmund0;03506.08.11 ,16:00

MANNSCHAFTENRESULTATGesch./Beko.Kat.
Young StarThaiman21A
Young RoyalVanavil01B
SunriseBlue Star02C
Yarlton (France)Holland Selection10A
KickboysEngland Selection03B
RoyalSwissboys10D
ThaimanYoung Star Skaninavien01A
Parathy (France)Tamil Youth03C
Young BirdsCS Elavar (France)13D
Young RoyalTSV Ravensburg D02B
Blue StarTamil Stars Dortmund00C
RoyalOTSC Denmark10D
Young StarHolland Selection11A
VanavilKickboys30B
Tamil YouthSunrise03C
Yarlton (France)Young Star Skaninavien11A
England SelectionTSV Ravensburg D03B
SwissboysYoung Birds10D
ThaimanHolland Selection21A
Parathy (France)Tamil Stars Dortmund00C
OTSC DenmarkCS Elavar (France)00D
Young RoyalKickboys11B
Tamil YouthBlue Star03C
RoyalYoung Birds30D
Young StarYarlton (France)22A
VanavilEngland Selection30B
Parathy (France)Sunrise10C
Holland SelectionYoung Star Skaninavien02A
KickboysTSV Ravensburg D05B
SwissboysCS Elavar (France)01D
Yarlton (France)Thaiman31A
Tamil YouthTamil Stars Dortmund03C
Young BirdsOTSC Denmark03D
Young RoyalEngland Selection30B
Parathy (France)Blue Star12C
RoyalCS Elavar (France)00D
Young StarYoung Star Skaninavien00A
VanavilTSV Ravensburg D12B
SunriseTamil Stars Dortmund06C
SwissboysOTSC Denmark02D

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக