சனி, 22 டிசம்பர், 2012

2012 SWISSBOYS CUP U 15

SWISSBOYS CUP-2012

1 ST PLACE YOUNGSTAR

BEST PLAYER  NR 7

MAN OF THE DAY   SANDRABALAN THILEEPANGROUP

YOUNGSTAR-FIORENTNA 4-1  

YOUNGSTAR-BLUESTAR   1-.1

HALBFINEL

YOUNGSTAR-CITYBOYS  4-2         (2.0) (1-2,2-2-NR 7,,,2-3.NR 9.---.2-4 JONHN)

FINAL YOUNGSTAR-BLUESTAR 1-0    (TOR 7.VORLAGE THILEEPAN)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக