சனி, 22 டிசம்பர், 2012

2012 THAMILEELAM CUP U15

THAMILEELAM CUP U15 YOUNSTAR 2ND PLACE

FINEL

YOUNGSTAR-VANAVIL 0-1

HALBFINAL

YOUNGSTAR-ILAMSIRUTHTHAIKAL 1-1 N.P (5-3)

GROUP

YOUNGSTAR-FRANCE ILAMTHALIR 3-1
YOUNGSTAR-VANAVIL-1-1
YOUNGSTAR-FRANCE SELECTION 3-0

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக