திங்கள், 31 டிசம்பர், 2012


Kiddu CUP 05.01.2013 in Rotkreuz Zug

Am 05.01.2013 in Rotkreuz/ZG organisiert STFA das Kiddu CUP 2013

GRUPPE AGRUPPE BGRUPPE CGRUPPE D
SC Royal BernSunrise SCSC ThaimanSC Young Star Lyss
FC Blue Star LausanneNeuchatel TamoulSC Tamil YouthTamil Star Yverdon
FC Vanavil - BlueSC Thaiman - ASC Swiss Boys - ASunrise SC - B
DTFG SindelfingenSC Swissboys - BSC Royal Bern - 2Young Birds FC - Yellow
    
GRUPPE EGRUPPE FGRUPPE GGRUPPE H
SC SwissboysYoung Birds FCFC VanavilSC Young Royal
FC United FireCity BoysSC Tamil Blue BirdsIllam Siruthaikkal
SC Royal Bern - 1SC Young Star Lyss - ASC Sunrise - AUTSC Stuttgart
SC Thaiman - BSC Tamil Youth - ASC Royal Bern - 4SC Royal Bern - 3

1. Young Royal
2. Thaiman
3. Thaiman A
Vevethan Bala,Vithursan Vijayakumar,Jenath Jeyarajah,
Vithusanth Srikantharuban,Kabiran Sithamparasakthi,Thanushan Mahendran
4. UTSC Stuttgart
5. Blue Star
6. Thaiman B
Kirisanthan Sivapatham,Suthan Mohan,Kamalakeethan Amirthalingam
Arulnath Sivanathan,Mithurshan Kugendran,Niluxson Vigneswaran
7. Ilam Siruthaikal
8. DTFG 1992 DE
9. Tamil Youth
10. Tamil Youth A
Karnan Nagalingam ,Jathushan Mohanarajah,Rathiw Kathirawelu
Rajapprakash Rajakumar,Suviigaran Sriskandarajah,Rajathikan Srikanthan
 11. Swssboys
Tonypiragash Pragasanathar, Niroj Poopalasingam, Agnishan Loganathan,
Athavan Nagamany, Malaravan Nagamany, Sadi Kanesh
12. Swssboys A
Theepan Arulsothy, Easwaran Thangarajah, Kevin Pararajasingam,
Abel Gopalakrishnan, Arun Sivakkolunthu, Piru Kanagasingam
13. Swissboys B
14. United Fire
15. Yverdon Tamil Star
16. Sunrise
Santhiyapillai William Judes Machleish, Muthukirushnasamy Akilan, Muthukirushnasamy  Nisanth,
Theaver Flavio, Shanmugarasah Nishanth, Ratnacumar Phakeernan

17. Sunrise Green
18. Sunrise Yellow
Santhiyapillai William Judes Terrance, Sivagulanathan Rajeeban, Ratnacumar Shankeernan,
Raveendran Rathees, Ravindran Jeyanathan
19. Bluebids
20. Cityboys
21.Royal
Nishanthan Kandiah, Piratheepan Ramalingam, Rajiv Chandrakumar, 
Gawseekan Vasanthanathan, Sajeevan Navaratnam, Thuvarakan Thevarajah
22. Royal II
Thushanthan Chandrakumar, Sujeevan Kandiah, Sutharsan Uthayakumar,
Janakan Shanmugalingam, Shankar Shanmugalingam, Ragulan Kandasamy

23. Royal III
Kugatharshan Ravikulasingam, Niruban Ayadurai, Nitharsan Selvarajah,
Ajithkumar Vallipuram, Anujan Sellathurai, Venojan Raveetharan
24. Royal IV
Thileepan Sivanesarajah, Roy Pakkiyananthan Mareen, Jenistan Amirthnayagam,
Kajenthan Sivasothy, Harrington Swampillai, Vibusan Makenthiram
25. Royal V
Pravinth Nathunarajah, Gowsigan Raveendran, Abishanth Srirangan,
Annujan Yogaratnam, Vaishnan Yogendran, Thilakshan Thirugnanasampanthar
26. Younbirds Fc
Thangarasa Akinthan, Sivaji Kirshath, Pushparajah Rajeevan, George Lipascky,
Jeyapirathapan Manudchan, Thayaparan Suthakaran
27. Youngbirds Fc Yellow
28. Royal I
29. Vanavil
30. Vanavil blue
Mariyajeganananth Jugin,Jegathas Srithasan,Sabeshan Sivakanthan,Sivanathan Brinthan
Kanaxsan Kanagarajah,Shanmugalingam Premathas
31. Young star
Nishath Sellathurai, Neirojh Nadarajah, Jasinthan Vijayakumar, Sabeeshan Tharmalingam,
Tharmin Vasanthakumaran, Pradeesh Sinnathamby
32. youngstar A

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக