திங்கள், 17 டிசம்பர், 2012


Thaiman CUP 2012 6x6

ABC
RoyalYoungstarYoung Royal
Sunrise greenIlam SiruthaigalTamil Youth
Youngbirds yellowSwissboys redRoyal II
DEF
VanavilSunriseYoungbirds
Swissboys whiteBlue StarYoug Star A
Young Star BRoyal IIITamil Youth


Damen
Blue Flame
Thaiman
Youngstar

Angemeldete Teams
1. Bluestar Lausanne
2. Tamil Youth
3. Sunrise
4. Sunrise green
Regno Anthony Fernando, Ajith Pradeepan Stanislas, Gawtham, Thushianh Sivabalan, Shanujan, Sharujan, Pratheepan Rathimohan.
5. Illam Siruthaikal
6. Young Star
Nishath, Jasinthan, Pradeesh, Tharmin, Sabeshan    
7. Young Star A
Agarshan, Neruban, Jeniban, Micha, Indhu
8. Young Star B
9. Tamil Youth A 
Karnan Nagalingam, Jathushan Mohanarajah, Rathiw Kathirawelu, Rajapprakash Rajakumar, Suviigaran Sriskandarajah,Rajathikan Srikanthan
10. Swissboys white
Tony pragasanathan, agni logeswaran,Ravishankar, Aathavan Nagaraja,Niroj Naga,Thaas
11. Swissboys red
12. Vanavil
13. Young Royal
14. SC Royal Bern
Sathistharan Varathrajan, Praveen Thigilalagan, Thuvarakan Thevarajah, Rajiv Chandrakumar, Sajeevan Navaratnam, Piratheepan Ramalingam
15. SC Royal Bern II
16. SC Royal Bern III
Mathan Balasubramaniam, Abishanth Srirangan, Rubesh Raj Kunarajah, Thuvarakan Sanmugan, Jenistan Amirthnayagam, Thileepan Sivanesarajah
17. Youngbirds

Balasubramaniam Vinoth-Pushparajah Rajeevan-Gunarajah Thulaxan-Sivarajah Yogarajah-Kaneshalingam Gowrythasan-Sivaji Kirshath

18. Youngbirds yellowகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக