வெள்ளி, 11 ஜனவரி, 2013

விக்கிபீடியா

உலகின் பாரிய பழமொழி தேடுதலமான விக்கிபீடியாவில் எமது கழகம் பற்றிய கட்டுரை வெளி வந்துள்ளது .இக்கடுரை இன்னமும் நிறைவு பெறவில்லை .பார்த்து மகிழுங்கள் http://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B3%E0%AE%AE%E0%AF%8D_%E0%AE%A8%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9A%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%B0_%E0%AE%B5%E0%AE%BF%E0%AE%B3%E0%AF%88%E0%AE%AF%E0%AE%BE%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AF%8D_%E0%AE%95%E0%AE%B4%E0%AE%95%E0%AE%AE%E0%AF%8D

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக