வெள்ளி, 18 ஜனவரி, 2013

YOUNGSTAR 2013-RESULT1 GR``S


GR E

CITYBOYS
YOUNGBIRDS GREEN
ROYAL 5
SUNRISE


CITYBOYS-SUNRISE

CITYBOYS-ROYAL 5

CITYBOYS-YOUNGBIRDS BLACK

ROYAL 5-SUNRISE

ROYAL 5-YOUNGBIRDS BLACK

SUNRISE-YOUNGBIRDSBLACK

1.
2.
3.
4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

GR  F

YOUNGROYAL
SWISSBOYS A
ROYAL4
SINDELFINGEN


YOUNGROYAL-SWISSBOYS A

YOUNGROYAL-ROYAL 4

YOUNGROYAL-SINDELFINGEN

ROYAL4-SINDELFINGEN

ROYAL 4-SWISSBOYS A

SIWSSBOYS A-SINDELFINGEN1-
2.
3.
4.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GR G

SWISSBOYS
STUTGART
ROYAL 2

SWISSBOYS-ROYAL 2

SWISSBOYS-STUTTGART

STUTTGART-SWISSBOYS

1.
2.
3.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GR H

THAIMAN
BLUEBIRDS
VANAVIL BLUE


THAIMAN-BLUEBIRDS

THAIMANN-VANAVIL BLUE

VANAVIL BLUE-BLUEBIRDS

1.
2.
3.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக