சனி, 5 ஜனவரி, 2013

KIDDU CUP  2013
Gr F
youngstar A-Cityboys  3-0
Youngstar-Young birds 0-0
Youngstar-Tamilyouth A 2-0

Gr F
1.YoungstarA 7  q  5-0
2.Youngbirds  4  6-2
3.Cityboys   3  4-8
4.Tamilyouth  0  1-7

GR  D

Youngstar -Youngbirds Yellow 2-1
Youngstar -sunrise B 3-0
Youngstar-Tamilstar yverden 4-2

GR  D 
1.youngstar  9  
2.Youngbirds yellow 4   7-3
3.Tamilstar Yellow  4  5-5
4.Sunrise b    0   0-10


1/8 final 

Young star A-Royal 1 (0-0)   p  7-6
Youngstar -Royal 2    3-2


1/4 Final 

Youungstar A-UTSC stuttgart   2-0
Youngstar  -Sunrise  2-1

1/2 Final 

Youngstar-Young Star A   3-2

3 rd Place

Young Star_Vanavil   n .P  6-7

Final 

Young Star  .Royal      2-0

Best Player  Nr 10 Niroch 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக