திங்கள், 14 ஜனவரி, 2013

SPIEL PLAN GROUPSTFA Youngstar CUP 2013
Time Gr.
9:00 Royal Swissboys B D
9:12 Swissboys Royal 2 G
9:24 Royal 4 Swissboys A 
9:36 Vanavil Yverdon Tamil Star B 
9:48 Royal 6 Young Birds yellow C
10:00 Royal 5 Young Birds FC - black E
10:12 Thaiman Blue Birds  H
10:24 Young Birds Illam Siruthaikal A 
10:36 Swissboys B Tamil Youth D 
10:48 Royal 2 UTSC Stuttgart G
11:00 Young Royal Swissboys A 
11:12 Royal 3 Yverdon Tamil Star B
11:24 Blue Star Sunrise A C
11:36 Sunrise Cityboys E 
11:48 Vanavil Blue Birds  H 
12:00 Tamil Youth A Illam Siruthaikal A F
12:12 Royal Tamil Youth D
12:24 Swissboys UTSC Stuttgart G
12:36 Royal 4 DTFG Sindelfingen F 
12:48 Vanavil Royal 3 B
13:00 Young Birds yellow Sunrise A C
13:12 Cityboys Young Birds FC - black E
13:24 Thaiman Vanavil H
13:36 Young Birds Tamil Youth A A
13:48 Young Royal DTFG Sindelfingen F
14:00 Blue Star Royal 6 C
14:12 Sunrise Royal 5 E
14:24 DTFG Sindelfingen Swissboys A F
14:36 Royal 5 Cityboys E
14:48 Blue Star Young Birds yellow C
15:00 Young Royal Royal 4 F
15:12 Sunrise Young Birds FC - black E
15:24 Royal 6 Sunrise A C

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக