சனி, 23 பிப்ரவரி, 2013


ie aktuellen Spielstände

Gruppenspiele

Nr.Gr.BeginnEndeTeam 1-Team 2T1:T2
 C08:3008:40Swiss Boys A (SUI)-United Fire (SUI)1:3
 A08:4208:52Dortmund (GER)-Young Star A (SUI)2:0
 B08:5409:04Ennepetal (GER)-Lazy Folks (SUI)7:0
 F09:0609:16Swiss Boys B (SUI)-Blue Birds (SUI)0:3
 E09:1809:28Young Star (SUI)-Yverdon Tamil Stars (SUI)4:1
 B09:3009:40Vanavil (SUI)-Black Bulls (SUI)1:1
 C09:4209:52Young Royal (SUI)-Holland0:2
 G09:5410:04Swiss Boys (SUI)-Blue Star Blue (SUI)2:0
 A10:0610:16Blue Star (SUI)-Eagles (SUI)0:1
 H10:1810:28Tamil Little Stars (SUI)-Young Star B (SUI)0:0
 D10:3010:40Illam Siruthaikal (SUI)-Young Star 1997 (SUI)3 *kor.:0
 E10:4210:52Young Birds Yellow (SUI)-Frankfurt (GER)1:3
 G10:5411:04Blue Birds A (SUI)-City Boys (SUI)3:0
 F11:0611:16Thaiman(SUI)-Stuttgart(GER)2:0
 A11:1811:28Dortmund (GER)-Blue Star (SUI)2:2
 A11:3011:40Young Star A (SUI)-Eagles (SUI)1:0
 B11:4211:52Vanavil (SUI)-Ennepetal (GER)1:1
 B11:5412:04Black Bulls (SUI)-Lazy Folks (SUI)3:0
 C12:0612:16Holland-United Fire (SUI)2:1
 C12:1812:28Young Royal (SUI)-Swiss Boys A (SUI)3:2
 E12:3012:40Young Star (SUI)-Young Birds Yellow (SUI)3:0
 E12:4212:52Yverdon Tamil Stars (SUI)-Frankfurt (GER)1:2
 F12:5413:04Thaiman (SUI)-Swiss Boys B (SUI)4:1
 F13:0613:16Stuttgart (GER)-Blue Birds (SUI)3:1
 G13:1813:28Blue Birds A (SUI)-Swiss Boys (SUI)1:2
 G13:3013:40City Boys (SUI)-Blue Star Blue (SUI)1:2
 D13:4213:52Young Birds (SUI)-Illam Siruthaikal (SUI)0:3
 H13:5414:04Tamil Youth (SUI)-Tamil Little Stars (SUI)0:1
 A14:0614:16FC Eagles (SUI)-Dortmund (GER)0:7
 A14:1814:28Blue Star (SUI)-Young Star A (SUI)0:1
 B14:3014:40Lazy Folks (SUI)-Vanavil (SUI)0:6
 B14:4214:52Ennepetal (GER)-Black Bulls (SUI)7:0
 C14:5415:04United Fire (SUI)-Young Royal (SUI) 1:3
 C15:0615:16Holland-Swiss Boys A (SUI) 4: 1
 E15:1815:28Frankfurt (GER)-Young Star (SUI) 1: 1
 E15:3015:40Young Birds Yellow (SUI)-Yverdon Tamil Stars (SUI) 2: 1
 F15:4215:52Blue Birds (SUI)-Thaiman (SUI) 2: 1
 F15:5416:04Swiss Boys B (SUI)-Stuttgart (GER) 1:1
 G16:0616:16Blue Star Blue (SUI)-Blue Birds A (SUI) 1:1
 G16:1816:28Swiss Boys (SUI)-City Boys (SUI) 3:0
 D16:3016:40Young Star 1997 (SUI)-Young Birds (SUI) 1: 1
 H16:4216:52Young Star B (SUI)-Tamil Youth (SUI) 2:0
          
Nr.AchtelfinalBeginnEndeTeam 1-Team 2T1:T2
 AF1  Dortmund (GER)-Vanavil (SUI)1:1
 AF1 Penalty   -*Vanavil 1 Spieler weniger9:8
 AF2  Holland-Young Birds (SUI)1:0
 AF3  Young Star (SUI)-Blue Birds (SUI)3:1
 AF4  Swiss Boys (SUI)-Tamil Youth (SUI)2:1
 AF5  Ennepetal (GER)-Young Star A (SUI)2:0
 AF6  Illam Siruthaikal (SUI)-Young Royal (SUI)1:1
 AF6 Penalty  *Illam Siruthaikal
1 Spieler weniger
-  5: 6
 AF7  Thaiman (SUI)-Frankfurt (GER)0:2
 AF8  Tamil Little Stars (SUI)-Blue Birds A (SUI)1:1
 AF8 Penalty   - 3:4
          
Nr.ViertelfinalBeginnEndeTeam 1-Team 2T1:T2
 VF1  Dortmund (GER)-Holland2:0
 VF2  Young Star (SUI)-Swiss Boys (SUI)1:0
 VF3  Ennepetal (GER)-Young Royal (SUI)2:0
 VF4  Frankfurt (GER)-Blue Birds A (SUI)0:1
          
Nr.ViertelfinalBeginnEndeTeam 1-Team 2T1:T2
 HF1  Dortmund (GER)-Young Star (SUI)1:2
 HF2  Ennepetal (GER)-Blue Birds A (SUI)6:0
          
Nr.3/4BeginnEndeTeam 1-Team 2T1:T2
 7m-Schiessen  Dortmund (GER)-Blue Birds A (SUI)4:3
          
Nr.FinalBeginnEndeTeam 1-Team 21:2
 Final  Young Star (SUI)-Ennepetal (GER) 0: 0
 Final Verlängerung
5 Minuten
   -  1: 1
 Final Penalty  Young Star (SUI)-Ennepetal (GER) 0: 0
     - Nr 10 0: 1
     Nr. 29-  0: 1
     - Nr. 17 0: 2
     Nr.7- 0: 2
     - Nr.11 0: 3
     Nr. 8-  0:3
     - Nr. 12 0: 4
     Nr.-  : 
     - Nr. : 
     -  : 
     -  : 
     

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக