ஞாயிறு, 3 மார்ச், 2013

 YOUNGROYAL INDOOR CUP 2013  

WINNER   -YOUNGSTAR    LYSS

RANK

1.YOUNGSTAR
2.YOUNGBIRDS YELLOW
3.ROYAL

BEST KEEPER -AKI 

MAN OF THE MATCH  NIROOPAN 

WANDER CUP ZUM 2.MAL -YOUNGSTAR 

1/8 Final

Youngstar-Vanavil Blue             3-0

1/4 Final

Youngstar- Thaiman                   2-0

1/2 Final 

Youngstar-Swissboys                1-1  n.p  (4-2)

Final

Youngstar-Youngbirds Blue 6-0
-------------------------------------------------------------------------------

1/8  Final

Youngstar  A-SwissboysA         5-1

1/4 Final   

Youngstar A-Youngbirds             1-3

-------------------------------------------------------------------------------
Gr.  G
Youngstra 1997-  Thaiman            0-2

Youngstar 1997-Blackbull             1-1

Rank 

1Thaiman                                              6 (6-2)
.2.Blackbulls                                         1 (3-5)
3.Youngstar  1997                                 1 (1-3)

------------------------------------------------------------------------------

Damen 

Youngstar  -Thaiman   1-0
Younstar-Blueflames    3-1

Final

Youngstar-Blueflames 0-1

Rank

1.Blueflames
2.Youngstar
3.Thaiman

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக