செவ்வாய், 12 மார்ச், 2013

2009

2009 MAVEERAR CUP
GR A
Y.S---BERN KICKERS 4-1
Y.S-SWISSBOYS 1-0

1/4FINAL
Y.S-WINBOYS 2-0
BLUSTAR-SWISSBOYS 0- 0 N P 4-2
ROYAL-TAMILYOUTH  3-0
THAIMAN-ILAMSIRUTHAIKAL 3-0

1/2 FINAL
Y.S-THAIMAN 4-0
IL BLUSTAR-ROYAL 2-2 N P 4-2

FINAL
Y.S-BLUESTAR   3-1

3 RD PLACE  THAIMAN-ROYAL 4-3 N P 

BESTPLAYER                  T.PRIYANTHAN BLUESTAR 
BESTKEEPR                     V.THARMIN    Y-S
MAN OF THE MATCH     S.NISHU   Y-S ---------------------------------------------------------------------------------------

YOUNGSTAR INDOOR CUP 2009

09.45 h Kickboys Swissboys 2 2 A 
10.15 h Winboys Bern Kickers 7 2 
10.30 h Young Birds Vanavil 7 0 
10.45 h Kickboys Thaiman 0 1 3 
11.00 h Young Royal Royal 2 5
11.30 h Winboys Tamil Youth 3 0
11.45 h Thaiman Swissboys 2 0
12.00 h Bern Kickers Tamil Youth 3 1
1/4
VANAVIL-THAIMAN      0-0 N P 5-4
YOUNGBIRDS--KICKBOYS    2-0
ROYAL-BERN KICKERS   1-0
WINBOYS-YOUNGROYAL  1-1   N P 5-3
1/2 FINL

VANAVIL-ROYAL 1-1 N P 4-2
YOUNGBIRDS-WINBOYS 1-1 N P 5-1
3 RDPLACE ROYAL-WINBOYS 4-5
FINAL
YOUNGBIRIDS-VANAVIL 3-0 

BESTKEEPER  AKINTHAN YONGBIRDS
BEST PLAYER  NIROCH VANAVIL
MAN OF THE MATCH KIRUSANTH YOUNGBIRDS
------------------------------------------------------------------------------
YOUNGROYAL INDOOR 200909:00 Young Birds Cityboys 1 0 A
09:15 Kickboys A Starboys 4 1 
09:45 Young Star Bern Kickers 7 2 
10:15 Kickboys A DTFA Sindelfingen 0 8
12:00 Vanavil Bern Kickers 1 0 C
12:15 Starboys DTFA Sindelfingen 0 7 
13:15 Kickboys Illam Siruthaikal 1 7
13:45 Young Star Vanavil 1 2

1/4 
YOUNGBIRDS-KICKBOYS 4-3
ILAMSIRUTHAIKAL-CITYBOYS 9-1
VANAVIL-KICKBOYS A 6-0
YOUNGSTAR-SINDELFINGEN 0-7
1/2 FINAL

VANVIL- YOUNGBIRDS 3-1
SINDELFINGEN -ILAMSIRUTHAIKAL 6-1

3 RD PLACE 
ILAMSIRUTHAIKAL-YOUNGBIRDS   0-3
FINAL SINDELFINGEN-   7-0
BESTPLAYER PHAVASAR 10
BESTKEEPER    SINDELFINGEN KAPILAN  1
MAN OF THE MATCH    PRATHIPAN STFA 8
..........................................................................................................


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக