செவ்வாய், 12 மார்ச், 2013

2012 BLUEBIRDS INDOOR


BLUEBIRDS INDOOR 19.02.2012
09:00 Winboys Vanavil 1 1 B
09:15 Young Royal Royal A 3 1 A
C 2 Young Royal 3 2 0 1 6 2 4 6
09:45 Thaiman Young Birds yellow 1 4 D
10:00 Young Star Young Birds 1 4 E
10:15 Royal Young Royal A 0 0 F
10:30 Sunrise A Vanavil 0 2 B
10:45 Illam Siruthaikal Royal A 0 0 A
11:00 Young Birds black Young Royal 0 3 A
C 3 Sunrise A 2 0 0 2 0 3 -3 0
11:30 Young Birds yellow Sunrise 0 1 D
11:45 Winboys A Young Birds 0 1 E
12:00 Young Royal A Blue Star 2 1 F
12:15 Illam Siruthaikal Young Royal 1 0 A
12:30 Winboys Sunrise A 1 0 B
12:45 Swissboys Tamil Youth 3 0 C
13:00 Thaiman Sunrise 0 1 D
13:15 Young Star Winboys A 2 0 E
13:30 Illam Siruthaikal Young Birds black 1 0 A
13:45 Royal Blue Star 3 0 F
14:00 Young Birds black Royal A 0 3 A


ILAMSIRUTHAIKAL-WINBOYS 3-0
YOUNGROYAL.VANAVIL 4-1

Sunrise Tamil Youth 3 0
Young Birds -Young Royal A 1 0
Royal -Young Star 1 1 3 4
Royal A Thaiman 2 1
Sunrise A Winboys A 0 1
YOUNGGBIRD YELLOW-SWISSBOYS 2-2-3-2Young Star Sunrise 1 0

16:50 Illam Siruthaikal Sunrise 0 0 1 3
3 RD PLACE
SUNRISE -ILAMSIRUTHAIKAL 3-1
FINAL
17:30 Royal A Young Star 1 4


BEST PLAYER THINESH ROYAL A
BESTKEEPER  THARMIN Y STAR
MAN OF THE MATCH  PRATHEES Y SATAR

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக