ஞாயிறு, 17 மார்ச், 2013


Group games
Time
TEAMS
RESULTAT 
Kat.
09:00VanavilCityboys
 4
C
09:12Young RoyalTamil Youth
G
09:24Young Birds yellowFc Eagles AG
 2
F
09:36ThaimanFC Tamil-Little-Star's
B
09:48Young StarTamil Youth black
 
 
A
10:00Young BirdsBlack Bulls
 
 
D
10:12Young Star 1997Illam Siruthaikal
 
 
E
10:24RoyalFC LazyFolks
 
 
H
10:36Swissboys BYoung Star A
 
 
H
10:48VanavilIllam Siruthaikal B
 
 
C
11:00Young RoyalBlue Star blue
 
 
G
11:12SwissboysFc Eagles AG
 
 
F
11:24ThaimanSwissboys A
 
 
B
11:36Young StarBlue Star
 
 
A
11:48Young BirdsRoyal 2
 
 
D
12:00Blue Birds Illam Siruthaikal
 
 
E
12:12RoyalYoung Star A
 
 
H
12:24Swissboys BFC LazyFolks
 
 
H
12:36Illam Siruthaikal BCityboys
 
 
C
12:48Blue Star blueTamil Youth
 
 
G
13:00SwissboysYoung Birds yellow
 
 
F
13:12Swissboys AFC Tamil-Little-Star's
 
 
B
13:24Tamil Youth blackBlue Star
 
 
A
13:36Royal 2Black Bulls
 
 
D
13:48Blue Birds Young Star 1997
 
 
E
14:00RoyalSwissboys B
 
 
H
14:12FC LazyFolksYoung Star A
 
 
H

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக