ஞாயிறு, 17 மார்ச், 2013


LIVE TICKER TYO CUP

Group games
Time
TEAMS
RESULTAT 
Kat.
09:00VanavilCityboys
 4
C
09:12Young RoyalTamil Youth
G
09:24Young Birds yellowFc Eagles AG
 2
F
09:36ThaimanFC Tamil-Little-Star's
B
09:48Young StarTamil Youth black
A
10:00Young BirdsBlack Bulls
3
D
10:12Young Star 1997Illam Siruthaikal
0
4
E
10:24RoyalFC LazyFolks
4
 0
H
10:36Swissboys BYoung Star A
2
1
H
10:48VanavilIllam Siruthaikal B
1
3
C
11:00Young RoyalBlue Star blue
2
0
G
11:12SwissboysFc Eagles AG
0
1
F
11:24ThaimanSwissboys A
5
0
B
11:36Young StarBlue Star
1
3
A
11:48Young BirdsRoyal 2
0
D
12:00Blue Birds Illam Siruthaikal
1
2
E
12:12RoyalYoung Star A
4
0
H
12:24Swissboys BFC LazyFolks
0
H
12:36Illam Siruthaikal BCityboys
1
C
12:48Blue Star blueTamil Youth
2
3
G
13:00SwissboysYoung Birds yellow
2
1
F
13:12Swissboys AFC Tamil-Little-Star's
0
2
B
13:24Tamil Youth blackBlue Star
0
2
A
13:36Royal 2Black Bulls
2
1
D
13:48Blue Birds Young Star 1997
3
0
E
14:00RoyalSwissboys B
1
2
H
14:12FC LazyFolksYoung Star A
0
6
H
Final games
1/8 Final 
Penalty
14:30
Blue Star
FC Tamil Little Star's
8
0
 
 
14:45
Young Star
Thaiman
4
1
 
 
15:00
Illam Siruthaikal B 
Royal 2
 
 
 
 
15:15
Young Birds
Cityboys
 
 
 
 
15:30
Illam Siruthaikal
Swissboys
 
 
 
 
15:45
FC Eagles AG
Blue Birds
 
 
 
 
16:00
Young Royal
Royal
 
 
 
 
16:15
Swissboys B
Tamil Youth
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/4 Final 
Penalty
16:30
Blue Star
 
 
 
 
 
16:45
Young Star
 
 
 
 
 
17:00
 
 
 
 
 
 
17:15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halbfinal 
Penalty
17:30
 
 
 
 
 
 
17:45
 
 
 
 
 
 
3. 4. Platz Penalty  schiessen
Penalty
18:00
 
 
 
 
 
 
Final 
Extras Time
18:15
 
 
 
 
 
 


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக