ஞாயிறு, 3 மார்ச், 2013

Live Ticker Young Royal Indoor 03.03.13

Finalrunde
1/8 Final 
14:25 Young star Damen Thaiman Damen 1 0
14:40
Swissboys
Tamil Youth
4
2
1
14:55
Royal 2
Young Birds yellow
1
2
2
15:10
Thaiman Damen
Blue Flame Swiss Damen
0
2

15:25
Young Star A
Swissboys B
5
1
3
15:40
Vanavil
Blue Birds
3
0
4
15:55
Young star Damen
Blue Flame Swiss Damen
2

16:10
Young Star
Vanavil Blue
5
16:25
Royal
DTFG Sindelfingen
6
16:40
Thaiman
UTSC Stuttgart
1
7
16:55
Young Birds
Black Bulls
4
1
8

1/4Final
17:10 Final Damen - Young Star vs. Blue Flame Swiss 0 1


17:25
Swissboys
Young Star A
 
 
9
17:40
Young Birds yellow
Vanavil
1
4
3
10
17:55
Young Star
Thaiman
2
0
 
 
11
18:10
Royal
Young Birds
1
1
5
3
12

1/2Final
18:25
Swissboys
Young Star
1
1
4
6
13
18:40
Young Birds yellow
Royal
1
2
 
 
14
18:55
Swissboys
 Royal
2
4
 
 
 
19:10
Young Star
Young Birds yellow 
6
0
 
 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக