ஞாயிறு, 17 மார்ச், 2013


TYO INDOOR CUP 2013

1/8 FINAL

1.BLUSTAR-TAMIL LITTLESTAR  8-0
2.YOUNGSTAR-THAIMAN            4-1
3.ILAMSIRUTHAIKAL B-ROYAL 2   0-0 N.P 5-4
4.YOUNGBIRDS-CIRYBOYS          4-1
5.SWISSBOYS-ILAMSIRUTHAIAK  0-0 N ,P 3-1
6.BLUEBIRDS-FC EAGLE                    0-0 N.P  5-4
7.YOUNGROYAL-ROYAL                3-2
8.SWISSBOYS-TAMILYOUTH        0-0 N. P 3-2


1/4 FINAL

ILAMSIRUTHAIKAL B-BLUESTAR  2-2  N.P 5-4
YOUNGSTAR-YOUNGBIRDS          2-1
SWISSBOYS-YOUNGROAL           2.0
SWISSBOYS  B - BLUBIRDS         1-0

1/2 FINAL
ILLMSIRUTHAIKALB-SWISSBOYS
YOUNGSTAR-SWISSBOYS B

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக