புதன், 27 மார்ச், 2013

'
ZEIT MANNSCHAFTEN Kat.
08:30 Thaiman A Young Royal A 1 0 D
08:45 Vanavil Sunrise 1 3 D
09:00 Thaiman Winboys 4 2 E
09:15 Young Star Tamil Youth 6 0 F 3 Sunrise A 2 0 0 2 2 5 -3 0
09:30 Illam Siruthaikal Young Star A 2 1 G
09:45 Royal Young Royal 0 1 A
10:00 Swissboys Blue Birds A 3 0 C
.
10:15 Swissboys 1997 Young Birds 0 7 B
10:30 Vanavil Young Royal A 2 0 D
10:45 Thaiman A Sunrise 1 3 D
11:00 Winboys Swissboys red 2 1 E
11:15 Young Birds black Tamil Youth 0 5 F
11:30 Sunrise B Young Star A 0 7 G
11:45 Sunrise A Young Royal 1 3 A

12:00 Young Birds Yellow Blue Birds A 4 1 C 3
12:15 UTSC Stuttgart Swissboys 1997 10 0 B
12:30 Vanavil Thaiman A 2 1 D
12:45 Sunrise Young Royal A 5 0
13:00 Thaiman Swissboys red 1 2 E
13:15 Young Star Young Birds black 5 0 F
13:30 Illam Siruthaikal Sunrise B 5 0 G
13:45 Royal Sunrise A 2 1 A
14:00 Swissboys Young Birds Yellow 3 1 C
.
14:15 UTSC Stuttgart Young Birds 0 6 B 1

14:30 Thaiman Tamil Youth 2 2 4 5
14:45 Young Star Swissboys red 5 0 F

15:15 Illam Siruthaikal Thaiman A 2 1
15:30 Winboys Young Star A 3 3 4 2 3
15:45 Sunrise Damen Wattwil Blue Flame Damen
16:00 Swissboys Vanavil 4 0 G
16:15 Sunrise Young Birds Yellow 1 2 1
16:30 Thaiman Damen Zug Blue Flame Damen 2 Young Star A 2 1 0 1 8 2 6 3
16:45 Young Royal UTSC Stuttgart 1 2 3

17:00 Young Birds Royal 0 4

1/8 Final Penalty
stfainfo.ch 6.3.2012/21:49 1/2TYO Turnier 04.03.2012
Verein Spiele Gewonn Unent. Verl. Gesch. Beko. Tordiff. Pkt.
1 Winboys 2 1 0 1 4 5 -1 2
2 Thaiman A 3 1 0 2 3 5 -2 3
17:30 Tamil Youth Illam Siruthaikal 0 4 3 Sunrise A 2 0 0 2 2 5 -3 2
17:45 Young Star Winboys 3 0 4 Blue Birds A 2 0 0 2 1 7 -6 2
18:00 Swissboys UTSC Stuttgart 2 0 5 Young Birds black 2 0 0 2 0 10 -10 2
18:15 Royal Young Birds Yellow 1 0 6 Sunrise B 2 0 0 2 0 12 -12 2
7 Swissboys 1997 2 0 0 2 0 17 -17 2
18:30 Illam Siruthaikal Swissboys 4 0
18:45 Royal Young Star 1 1 5 4

19:00 Swissboys Young Star 1 3

Extras Time
19:15 Illam Siruthaikal Royal 0 1

Final   ROYAL-ILAMSIRUTHAIKAL 1-0
 Best Player Sujeevan Illam SiruthaikalMan of the Match Theepan Royal Best Keeper Shanker Royal

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக