ஞாயிறு, 5 மே, 2013

தாய்மண் சுற்றுப் போட்டி 05.05.2013

குழு A


Youngstar-Royal         0-2
Youngstar-Cityboys    3-0
Youngstar-Youngroyal 1-0
Youngstar-FC Egles     3-0

1/2 Final

Youngstar-Blue Star    3-0

Final

Youngstar -Young Birds   3-0

Best Player    Yasinthan Jasinthan Vijayakumar
Man of the match  Pagees Sinnathambi

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக