புதன், 26 ஜூன், 2013

மாவீரர் கிண்ணம்
நேர அட்டவணை
 U-17
A
1. Ilam Siruthaikal
2. Blue Fire
3. Royal
4. Ilam Thendral
5. Young Star
10.00 – 10.15 Ilam Siruthaikal VS Blue Fire
10.20 – 10.35 Royal VS Ilam Thendral
10.40 – 10.55 Ilam Siruthaikal VS Young Star
11.00 – 11.15 Blue Fire VS Royal
11.20 – 11.35 Ilam Thendral VS Young Star
11.40 – 11.55 Ilam Siruthaikal VS Royal
12.00 – 12.15 Blue Fire VS Young Star
12.20 – 12.35 Ilam Siruthaikal VS Ilam Thendral
12.40 – 12.55 Royal VS Young Star
13.00 – 13.15 Blue Fire VS Ilam Thendra

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக