வெள்ளி, 23 ஆகஸ்ட், 2013

சிறப்பு விருதுகள் 
---------------
மாவீரர் கிண்ணம் 05.07.2014

1.முதலாம் இடம் 
2.சிறந்த வீரர் நிஷத் 
-----------------------------
சிட்டிபோய்ஸ் சுற்று 
1.முதலாம் இடம் 
2.சிறந்த வீரர் 


-----------------------------------------------------------
புளூ ஸ்டார்  சுற்று  29.06.2014
1.முதலாம் இடம் 
2.சிறந்தவீரர் ஜெனிபன் 


23.03.2014 சுவிஸ் போய்ஸ் சுற்று 
1.3 ஆம் இடம் 
2.சிறந்த இடைநிலைஆட்ட வீரர் ஜெனிபன் 


09.03.2014 சிட்டிபோய்ஸ் கிண்ணம் 
1.முதலாம் இடம் 
2.சிறந்த வீரர் நிஷத்
 3.சிறந்த காப்பாளர் சதீஸ் 

18.08.2013 முதல் புதிய பருவகால சுற்றுக்கள் 
TYO கிண்ணம்  02.02.2014
1.முதலாம் இடம் 
2.2 ம் இடம் எ அணி 
3.சிறந்த வீரர் நிஷத் 4.சிறந்த காப்பாளர் சதீஸ் 

-------------------------------------------------------------------------------------------- TFC ஸ்டுக்காட்  சுற்று 14.12.2013

1.முதலாம் இடம் 
2.அதிக கோல்  அடித்த வீரர்  நிஷு 
-------------------------------------------------------------------------------


UTSC ஸ்டுக்கார்ட் உள்ளரங்க சுற்றுப்போட்டி 21.12.2013

1.முதலாம் இடம்
2.சிறந்த வீரர் நிசாத்
3.சிறந்த பந்து காப்பாளர் தரமின்
4.சிறந்த பாதுகாப்பு வீரர் யசிதன்
5.அதிக கோல்கள் அடித்த வீரர் நிசாத்

***************************************************

2014.01.03   கிட்டு கிண்ணம் 
1.முதலாம் இடம் 
2.சிறந்தவீரர் நிறோச் 
-------------------------------------------------------------------------------------- சிறப்பு விருதுகள் 14.12.2013  

தாய்மண் உள்ளரங்க சுற்று வெற்றி 

1.முதலாம் இடம்
2.சிறந்த வீரர் நிறோச்
3.தொடர் மூன்று வெற்றிகளுக்காக  சுற்று கிண்ணம் சொந்தம் ஆகியது
    (6 வது தடவையாக  தொடர்ந்து இச் சுற்றி வென்றுள்ளது )

*****************************************************

சிறப்பு விருதுகள் 

யங் பேர்ட்ஸ் உள்ளரங்க சுற்று 01.12.2013

1.மூன்றாம் இடம்
2.சிறந்த பாதுகாப்பு வீரர் யசிதன்

*********************************************************
சிறப்பு விருதுகள் 

வருட உள்ளரங்க சம்பியன் சுற்று  03.12.2013

1.முதலாம் இடம்
2.மூன்றாம் இடம்  யங் ஸ்டார் A
3.சிறந்த வீரர் நிறோச்

***********************************************************

சிறப்பு விருதுகள் -18.08.2013

சுவிஸ் போய்ஸ்  வெளியரங்க சுற்று போட்டி 

1.முதலாம் இடம்
2.மூன்றாம் இடம் யங் ஸ்டார் A
3,ஆட்டநாயகன்   -நிரூபன்
4,சிறந்த பந்து காப்பாளர் -தர்மின்

************************************************************


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக