வெள்ளி, 27 செப்டம்பர், 2013


லீஸ் இளம் நட்சத்திர விளையாட்டு கழகம் 


  1. நடாத்தும்திறந்த வெளியில் ஒன்று கூடி உண்டு மகிழ்தல்
காலம்:28.09.13 சனிக்கிழமை மாலை 3 மணியில் இருந்து இரவு வரைக்கும் இடம் :Erlen Str Sportzentrum 2555 Brügg அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் நன்றியுடன் கு.நாதன் 032.385 15 69ச ,நிசாத் 078 951 59 22

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக