ஞாயிறு, 29 செப்டம்பர், 2013

Live ticker Vanavil 20Jahre Jubiläum 29.09.13

TimeTeamsResult  Scut.   Get.Gr.
09:00City BoysYoung birds black 0 1D
09:18ThaimanTamil Little Star 2 0B
09:36Black bullsYoung birds 0 3
:54Young RoyalRoyal 0 3C
10:12Young StarTamil Youth 2 0D
10:30SwissboysThaiman 0 1B
10:48Young Star AIllam Siruthaikal 0 1
11:06City BoysYoung Star 0 2D
11:24Young birds blackTamil Youth 0 1D
11:42RoyalBlue star 0 0C
12:00Tamil Little StarSwissboys 0 0
12:18Young birdsIllam Siruthaikal 1 0
12:36Young Star ABlack bulls 2 0A
12:54Blue starYoung Royal 0 0C
13:12Young StarYoung birds black 3 0D
13:30Tamil YouthCity Boys 1 0D
13:48Young birdsYoung Star A 1 0A
14:06Illam SiruthaikalBlack bulls 2

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக