செவ்வாய், 8 அக்டோபர், 2013

Hallenmaster Lyss 6 x 6

Category:STFA EVENTS
Date:03 Nov 2013
Time:09:00
Place:Lyss, Schweiz
Email:stfa@stfainfo.ch
Bis jetzt angemeldete Teams:
1. Young Star
2. Young Star B
3. SC Royal
4. Royal II
5. Blue bird
6. Blue birds white
7. Young Birds
8. Young birds black
9. Young Royal
10.Young Royal SC red
11. Swissboys
12. Swissboys Red
13.  Thaiman
14. Thaiman A
15. Blue Star
16 Blue Star bleu
17. Fc Eagles
18. Tamil Youth
19. Cityboys
20. Cityboys blue
21. Black bulls
22. Fc Tamil-Little-Star's
23. Fc Tamil-Little-Star's A
24. Illan Siruthaikal
25. Fc Eagles A
Rajeeth Velmurugan ,Jesinthan Ravikathan ,Vadusan Varathan, Nitharsan Arasaratnam, Raagul Gunarathnam, Ketharagan Mageswaran,Anojan Tharmachandran,Jason Sathasivam,Sajeev Shanmuganathan,Sukitharan Sivasubramaniam
26. Vanavil
27. Vanavil blue
28. Illam Sruthaikal A
Piratheep Selvarajah, Rinesh Koneswaran, Sasi Thirugnanamoorthy, Danusan Premananthan, Rathushan Balasundaram, Shageesan Verasingam, Sajanthan Amirthalingam
Warteliste:
1. Young Star 1997
3. Young Star A
3. Royal III
4. Royal IV
5. Young birds Yellow

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக