புதன், 2 அக்டோபர், 2013

Swissboys 2013 Feld

Swissboys Live Ticker


  Finalrunden 
¼ Final A1-B2 (1)
14:00
 Young bids
 Young Star B
   1
 1
 7:8
             B1-A2 (2)
14:25
 Thaiman
 Fc Eagles
   1
2
0

             C1-D2 (3)
14:50
 Vanavil
 Ilam Siruthaikal
   1
1

             D1-C2 (4)
15:15
 Young Star
 Royal
   1
 0
5:4 
½ Final 1 - 3
15:45
 Young Star B
 Vanavil
   1

             2 - 4
16:20
 Thaiman
 Young Star
   1
 2:3
3 rd.Prize Panalty
17:00
 Young Star B
  Thaiman
   1


3;1
FINAL
17:15
Vanavil
 Young Star
   1
 1
 3

BEST PLAYER : Pirinthan (Vanavil)
BEST KEEPER : Tharmin (Young Star)
MAN OF THE MATCH : Niruban (Young Star)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக