வெள்ளி, 27 டிசம்பர், 2013

கிட்டு கிண்ணம் வீரர்கள் 

8. Young Star

Nishath Sellathurai, Neirojh Nadarajah, Pradeesh Sinnathamby, Jasinthan Vijayakumaran, Sabesan Tharmalingam, Gajanthan Somasundram

29. Young Star B

Suppiramaniam Rajithan, Suppiramaniam Vijeethan, Balasubramaniam Rathakrisnan, Mathurshan Baskaran, Thaneskumar Theiventhiran, Magunnan Kandasamy 

9.Young Star A ?

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக