வெள்ளி, 27 டிசம்பர், 2013

Kiddu Cup 2014 Jan 04

Gr A
Young Star
FCEgles

Royal 2
Little Star A


Gr B
Youngbirds
Bluebirds
Vanavil B


Gr C
Royal
Tamilstar Yverdon
Ilamsiruthaikal a

Gr D
Thaiman
Young Star A
Little Star
Swissboys B


Gr E
Blustar
Youngroyal
Youngbirds Yelllow
Royal U 21


Gr F
Swissboys
Tamilyouth
Thaiman A
Youngbirda Black

Gr G
Vanavil
Youngstar B
Cityboys

Gr H
Ilamsiruthaikal
Blackbulls
Cityboys B
Thaiman B

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக