வெள்ளி, 3 ஜனவரி, 2014

Kiddu Cup Live ticker 04.01.2014

Group games
TimeTeams (10min)
Result
Scut.   Get.
Gr.
08:30Thaiman BCityboys blueH
08:42Thaiman AYoung birds blackF
08:54Swissboys BThaimanD
09:06FC Tamil-Little-Star's AFc Eagles AGA
09:18Young RoyalYoung birds YellowE
09:30Illam SiruthaikalBlack BullsH
09:42SwissboysTamil YouthF
09:54ThaimanFC Tamil-Little-Star'sD
10:06Young StarRoyal IIA
10:18Royal U21Blue StarE
10:30Black BullsCityboys blueH
10:42Illam SiruthaikalThaiman BH
10:54ThaimanYoung Star BD
11:06FC Tamil-Little-Star'sSwissboys BD
11:18Young StarFC Tamil-Little-Star's AA
11:30Fc Eagles AGRoyal IIA
11:42SwissboysThaiman AF
11:54Tamil YouthYoung birds blackF
12:06Blue StarYoung RoyalE
12:18Young birds YellowRoyal U21E
12:30Young BirdsBlue BirdsB
12:42RoyalTamil Star YverdonC
12:54VanavilCityboysG
13:06Cityboys blueIllam SiruthaikalH
13:18Tamil YouthThaiman AF
13:30FC Tamil-Little-Star'sYoung Star BD
13:42Royal IIFC Tamil-Little-Star's AA
13:54Blue StarYoung birds YellowE
14:06Blue BirdsVanavil blueB
14:18Tamil Star YverdonIllam Siruthaikal AC
14:30Young Star AVanavilG
14:42Black BullsThaiman BH
14:54Young birds blackSwissboysF
15:06Young Star BSwissboys BD
15:18Fc Eagles AGYoung StarA
15:30Young RoyalRoyal U21E
15:42Vanavil blueYoung BirdsB
15:54Illam Siruthaikal ARoyalC
16:06CityboysYoung Star AG

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக