ஞாயிறு, 12 ஜனவரி, 2014

Young Star Indoor 19.01.2014 in Lyss

Angemeldet sind 29 Teams
Gruppenverlosung 13.01.2014 um 17.00
Sandboschenweg 7, 3250 Lyss

Young Star Indoor 2014 Lyss 6 x 6

Category:STFA EVENTS
Date:19 Jan 2014
Time:08:00
Place:Lyss, Schweiz
1. Royal SC
Nishanthan Kandiah, Piratheepan Ramalingam, Rajiv Chandrakumar,
Sajeevan Navaratnam, Thuvarakan Thevarajah, Darshanen Vasanthanathan
2. Royal SC II
3.Tamil-Little-Star's
4. Young Royal
5. Blue Star
6. Young Birds
7. Young birds Yellow
8. Illam Siruthaikal
9. UTSC Stuttgart 
10. TFC Stuttgart
11. Cityboys
12. Cityboys blue
13. Black bulls
14. Thaiman
sithamparasakthi kabirran, sithamparasakthi kabilan, srikantharuban vithusanth, vijayakumar vithursan, nallathamby biraveen, thavarajah Samanthan15. Thaiman A
16. Tamil Youth
Nallaikumaran Sundaralingam,Ataul Qayyum Mulaffar,Antonraj Vijayarathnam,Nandagoban Mahendran ,Jathushan Mohanarajah,Naveenan Kanapathipillaiy
17. Tamil Youth blue
18. Yverdon
19. Vanavil
20. Vanavill BlueBlue
21. The Hurricane (NEW Team)
22. Blue birds
23. FC Eagles
24. Royal III
Uthayasankar Navaratnam, Sutharsan Uthayakumar, Janakan Shanmugalingam,
Kugatharshan Ravikulasingam, Dinesh Chandrakumar, Anujan Sellathurai
25. Royal IV
Annujan Yogaratnam, Nayanan Yogarasa, Thilakshan Thirugnanasampanthar
Pravinth Natkunarajah, Arun Thigilalagan, Pavithran Selladurai
26. Young Birds black
27. Thaiman B
mohan Vijayan, srikaran sujan, mohan suthan, shanmugam Marvin, sivarajah thuvarakan, sivapatham kirisanthan
28. Swissboys
29. Swissboys B

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக