சனி, 1 பிப்ரவரி, 2014

Youngroyal Cup 2014 

Gr A 
11.48 Youngstar- Tamilyouth Blue 5-2 (Nirupan,Mayooran,Mcalin,Mayooran,Nishu)
14.00 Youngstar- Littlestar 3-2 (Pagee,Nirupan,Nishu)
Rank
1.Youngstar 6
2.Littlestar 3
3.Tamilyouth Blue 0

Gr B
10.24 Youngstar A-Thaiman B 2-1(Thivyan,Jenipan)
12.00 Youngstar A -Swissboys 1-1 (Pageesh)

Rank
1.Swissboys 4 (6-1)
2.Youngstar A 4 (3-2)
3.Thaiman B 0

Gr C
11.24 Youngstar B- Bluebirds 1-2
13.12 Youngstar B- Royal 1-3
15.12 Youngstar B- Cityboys White 4-2

Rank
1.Royal 9
2.Bluebirds 6
3.Youngstar B 3
4,Cityboys White 0

Gr F
11.00 Youngstar C - Bluestar 3-0 (W.O)
12.48 Youngstar C - Littlestar A 2-0 ( Thili,Pavalan)
14.24 Youngstar c- Blackbulls 2-1 (Suvathi,Thili)

Rank
1.Youngstar C 9 (7-1)
2.Bluestar 4 (6-4)
3.Blackbulss 4 (3-3)
4.Littelstar A 1 (0-8)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக