சனி, 22 மார்ச், 2014

Swissboys Indoor Cup 23-03-2014
Gr E
09.54 Young Star vs Littlestar
13.06 Young Star vs Bluestar Blue
-------------------------------
Gr H
10.18 Young Star A vs Cityboys
12.06 Young Star A vs Vanavil Blue
---------------------------------
Gr F
10.42 Young Star B vs Hurricans
12.30 Young Star B vs Royal
----------------------------------
Gr D
09.30 Young Star C vs Royal lv
11.06 Young Star C vs Eagles
14.06 Young Star C vs Youngroyal

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக