புதன், 5 மார்ச், 2014

TYO Cup 02.03.2014
Gr F
Young Star vs Bluebirds 2-0
Youngstar vs ThaimanA 4-0
Young Star vs Blackbulls 0-1
Gr D
Young Star A vs Littlestar A 4-1
Young Star A vs Ilamsiruthaika 3-2
Young sztar Avs wissboys 3-0
1/8 Final
Youngstar vs Cityboys 2-0
YoungStar A vs Royal 2 3-3- n.p 5-3
1/4 finalk
Young Star vs Thaiman 2-0
Young star A vs Blustar 5-1
1/2 Final
Young Star vs Vanavil Blue 4-0
Young star A vs Ilamsiruthaikal 2-1
Final
Young Star Vs Young Star a 6-2

Best Player Nishath sathananthan
best Keeper Satheswaran varatharajahn

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக