புதன், 9 ஏப்ரல், 2014

இந்த பருவகால உதைபந்தாட்டப் போட்டிகளில் யங் ஸ்டார் பங்கு பற்றிய 12 சுற்றுக்களில் 8இல் முதலாம் இடத்தையும் 3 இல் மூன்றாம் இடத்தையும் கைப்பற்றி சாதனை 
Indoor Tournament Winners 13/14

1. Hallenmaster Lyss (SC YOUNGSTAR LYSS)
2. Youngbirds Luzern (SC Royal Bern)
3. UTSC Stuttgart (SC YOUNGSTAR LYSS)
4. Thaiman Zug (SC YOUNGSTAR LYSS)
5. Kiddu CUP Zug (SC YOUNGSTAR LYSS)
6. TFC Stuttgart (SC YOUNGSTAR LYSS)
7. Youngstar Lyss (Illam Siruthaikal)
8. Youngroyal Zürich (UTSC Stuttgart)
9. Royal Burgdorf (Evergreen Dänemark)
10. TYO Zürich (
SC YOUNGSTAR LYSS)
11. Cityboys Zürich (
SC YOUNGSTAR LYSS)

12.Swissboys,Bern (SC Royal.Bern)
13.Tamilyouth .St.Gallen (YOUNGSTAR LYSS)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக