செவ்வாய், 9 டிசம்பர், 2014

Youngbirds Indoor Cup 07,12.14

1.Youngstar
2.Youngstar A
3.Cityboys Blue
Best Keeper: Micha (Youngstar)
Man of the Tournement: Jeniban (Youngstar A)
Man of the Match: Jasin (Youngstar)
Top Scorer: 8 Tore Jeniban (Youngstar A)

GrG
Youngstar vs Hurricane 2-0  (Nishu,Jasithan)
Youngstar vs Limmatal Red 3-3(Niroopan,Nishu,Niroopan)
------------------------------------------------
Gr A
Youngstar A vs Swissboys  2-1(Pageesh,Sarvin)
Youngstar A vs Bluebirds Blue 6-0(3mal Pageesh,2Jenipan,Sarvin)
Youngstar a vs Ilamsiruthaikal 1-1(Jenipan)
-------------------------------------------------
Gr 
Youngstar B vs Royal 0-1
Youngstar vs Blustar   1-5 (Thileepan)
Youngstar B vs  Citybos Blue 1-4(Thiluxan)              
---------------------------------------------------
1/8 Final
YoungstarA vs Royal111    1-0 (9)
Youngstar vs Bluestar 3-0 (29.29.80)

1/4Final
Youngstar vs Stuttgart 3-1(63,Nishu.Niroopan)
Youngstar A  vs Thaiman 5-1(2 mal jenipan,sarvin.16.9)

1/2 final
Youngstar vs Limmmatl 3-0 (Prathees.Nishu,Niroopan )
YoungstarA vs Cityboys blue 1-1 n.p 5-1
Final
Youngstar vs Youngstar A 3-2

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக