வெள்ளி, 2 ஜனவரி, 2015

யங் ஸ்டார் உள்ளரங்க சுற்றுப்போட்டி 11.01.2015

02.01.2015 மாலை 18.30 மணி வரை எமது சுற்றுப் போட்டிக்கு விண்ணப்பித்த 34 கழகங்கள்
1. UTSC Stuttgart DE
2. SC Royal Bern
3. SC Royal Bern II
4. SC Royal Bern III
5. SC Royal Bern IV
6. SC Young Royal ZH
7. SC Young Royal ZH red
8. FC City Boys ZH
9. FC City Boys ZH blue
10. SC Swissboys Bern
11. SC Swissboys Bern A
12. SC Thaiman Zug
STFA 5, STFA 11, STFA 20, STFA 21, STFA 27, STFA 983
13. SC Thaiman zug A
14. Youg Bird FC Luzern
15. Young birds  Fc Luzern Yellow
16.Limmattal Baden
17. SC Limmattal Baden red
18. SC Limmattal Baden black
19. SC Vanavil Luzern
20. Tamil Youth St.Gallen
21. Tamil United Schwyz
22. SC Blue Star Lausanne
Stfa271 stfa260 stfa256 stfa242 stfa245 stfa229
23. Tamil Little Star
24. Tamil Little Star A
25. TFC Stuttgart DE
26. Holland
27. Youg Bird FC Luzern black
28. Ealaver France
29. Illam Siruthaikla
30. Illam Siruthaikal A
STFA 829, STFA 48, STFA 827, STFA 828, STFA 923, STFA 924
31. DTFG Sindelfingen 1992 DE
32. The Hurricane
33. Blue Star Lausanne blue
34. Tamil Bue birds Basel
35. FC Eagles AG

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக