ஞாயிறு, 11 ஜனவரி, 2015

Youngstar Cup 11.01.2015 

1.SC Royal Bern
2.UTSC Stuutgart DE
3.Ilamsiruthaikal A

Bestplayer  . Jasy -Royal
Best Golie     No 1.UTSC Stuttgart 
Man of The Match - Nithu - Royal
Topscorer - Ranjith -UTSC Stuttgart 
Fairplay -The Hurricans

Topteam (Dreamtaem)
------------------------------
Torwart - Vitghursan -Thaiman
Defender- Nirupan (Royal),Arunraj (Limmattal)
Midfelder - Jasy (Royal)
Forward - Ranjith (UTSC Stuttgart),,Kabilan (Thaiman)
Trainer -Theepan (UTSC Stuttgart)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக