திங்கள், 25 ஜனவரி, 2016

உள்ளரங்க சுற்றுப் போட்டிகளில் யங்ஸ்டாரின் அதியுன்னத சாதனை பதிவுகள்
1 தொடர்ந்து ஐந்து சுற்றுப் போட்டிகளில் இறுதியாட்டத்துக்கு தகுதி பெற்று அவற்றில் நான்கு சுற்றுகளில்வெற்றி
2.7 சுற்றுபோட்டிகளில் 7இலும்அரைஇறுதி நுழைவுதகுதி
3.7சுற்றுபோட்டிகளில் 5 இல் இறுதி ஆட்டநுழைவு தகுதி
4.7சுற்றுப்போடிகளில்4முதலிடம்1இரண்டாம்இடம்,ஒருமூன்றாம்இடம்,ஒருநான்காம்இடம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக