வியாழன், 18 பிப்ரவரி, 2016

இள நடசத்திர விளையாட்டுக் கழகம் .சுற்றுப்போட்டி முடிவுகள்

Gr A
09.24 Bluebirds vs Cityboys Blue
11.00 TSV1992 vs Thaiman
14.00 Thaiman vs Bluebirds
14.12 Cityboys Blue vs TSV1992
17.12 Thaiman vs Cityboys Blue
17.24 Bluebirs vs TSV 1992

Thaiman

Tsv 1992
Bluebirds
Cityboys Blue
----------------------------------
Gr B
09.00 Cityboys vs Youngbirds Yellow
10.56 Tamilyouth Avs Dantam DE
13.12 Youngbirrds Yellow vs Tamilyouth A
13.24 Dantam DE vs Cityboys
16.24 Cityboys vs Tamilyouth A
16.36 Youngbirds Yellow vs Dantam DE

Cityboys

Youngbirds Yellow
Tamilyouth A
DantamNE
............................................
Gr C
08.48 Littlestar vs Limmetal Red
10.24 TSSC Heibronn D vs Youngbirds
12.48 Youngbirds Vs Littlestar
13.00 Limmetal Red vs TSSC Heilbronn D
16.00 Youngbirds Vs limmetal red
16.12 TSSC HeilbronnD vs Littlestar 

Youngbirds

Littlestar
Limmetal Red
TSSC Heilbronn
.........................................................
Gr D
08.24 Royal vs Rainbow
09.36 Tamiulunited Red vs YMTA Ondenbosch NE
11.12 Rainbow vs Tamilunited Red
11.24 YMTA Ondenbosch NE vs Royal
14.24 Royal vs Tamilunited Red
14.36 Rainbow vs YMTa Ondenbosch

Royal

Rainbow
Tamilunited Red
YMTA Ondenbosch
.............................................................
Gr E
08.00  Royal ll vs Swisboys A
09.36  Bluestar vs Thaiman White
11.12  Thaiman White vs Royal ll
11.24  Swissboys A vs Bluestar
14.24 Bluestar vs Royal ll
14.30  Thaiman White vs Swissboys A

Blustar

Thaiman White
Royal ll
Swissboys A
..........................................................
Gr F
09.12  Swissboys vs Youngroyal White
10.48 Eelavar FR vs Tamilyouth
13.36 Tamilyouth vs Swissboys
13.48Youngroyal White vs Eelavar FR
16.48 Tamilyouth vs Youngroyal White
17.00 Swissboys vs Eelavar FR

Tamilyouth

Swissboys
YoungroyalWhite
Eelavar FR
.........................................................
GR G
08.12 Littlestar Black vs Royal lll
09.48 Limmetal vs Tamilunited
11.36 Tamilunited vs littlestar Black
11.48 Royal lll vs Limmtal
14.48 Limmetal vs Littlestar Black
15.00 Tamilunited vs Royal lll

Limmetal

Tamilunited
Littlestar Black 
Royal lll
.............................................................
Gr H
08.36 Youngroyal vs Bluestar Blue
10.12 Ilmsiruthaikal vs UTSC Stuttgart D
12.24 Ilamsiruthaikal vs Youngroyal 
12.36 Bluestar Blue vs UTSC Stuttgart D
15.30  Ilamsiruthaikal vs Bluestar Blu
15.48 Youngroyal vs UTSC Stuttgart D

Ilamsiruthaikal

Youngroyal
Bluestar Blue 
UTSC Stuttgart D

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக