ஞாயிறு, 14 பிப்ரவரி, 2016

Youngstar Cup 2016

1. SC Royal Bern
2. SC Royal Bern II
3. SC Royal Bern III
4. SC Royal BernIV
5. Tamil Little Star


6. Tamil Little Star black
7. Thaiman SC Zug
8. Thaiman SC Zug white
9. Young Royal SC
10. Young Royal SC white
11. Swissboys SC Bern
12. Young Birds
13. Young Birds yellow
14. Limmattal Baden
15. Blue Birds Basel
16. Tamil United
17. Tamil United white
18. Ilam Siruthaikal
19. TSSC Heilbronn (Deutschland)
20. UTSC Stuttgart (Deutschland)
21. DTFG Sindelfingen (Deutschland)
22. TFC Den Helder (Holland)
43. Y.M.T.A Oudenbosch (Holland)
24. Eelavar (France)
25. Dantam IF (Dänemark)
26. Cityboys 
27. Cityboys blue
28. Blue Star Lausanne
29. Blue Star Lausanne blue
30. Swissboys Bern A
Stfa 966, Stfa 454, Stfa 1152, Stfa 1214, stfa 409, Stfa 1226, Stfa 1267
31. Swissboys Bern B
Stffa 365, Stfa 433 Stfa 1269, Stfa 1228 Stfa 1270, Stfa 938, Stfa 421
32. Blue star Lausan white
33. Limmattal Baden A
34. Tamil Youth St Gallen
35. Tamil Youth St Gallen A
36. Vanavil SC Luzern

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக