புதன், 16 மார்ச், 2016

TYO Cup 13.03.2016
Gr D
Young Star vs Youngbirds Yellow 3-0
Young Star vs Rainbow 2-0

Young Star vs Thaiman White 0-0
16.24 Young Star vs Bluestar 2-1
1.Young Stzar 10
2.haiman White 8
3.Bluestar 5
4.Rainbow (1-7)
5,Youngbirds Yellow (0-8)
Gr B
Young Star A vs Tamilunited 3-1
Young Star A vs Cityboys 1-1
Young Star A vs Thaiman 4-0
Young Star A vsLimmettal 4-2
Gruppenspiele
Nr. Zeit Gruppe Team A Resultat Team B Penalty Spielstatus
1 09:00 B SC Thaiman 3:0 Tamil United FC finished
2 09:12 B SC Limmattal Baden 1:0 FC City Boys finished
3 09:24 A SC Young Royal 0:1 Young Birds FC finished
4 09:36 D SC Rainbow Luzern 1:2 SC Thaiman White finished
5 09:48 D Young Birds FC Yellow 0:3 SC Young Star Lyss finished
6 10:00 A FC Tamil Little Star 0:0 SC Swissboys A finished
7 10:12 C SC Tamil Blue Birds 1:3 SC Limmattal red finished
8 10:24 C SC Royal Bern 4:0 SC Swissboys finished
9 10:36 B SC Young Star Lyss A 0:4 SC Thaiman finished
10 10:48 B Tamil United FC 2:3 SC Limmattal Baden finished
11 11:00 A Tamil Youth St. Gallen 3:0 SC Young Royal finished
12 11:12 A SC Swissboys A 1:2 Young Birds FC finished
13 11:24 D SC Thaiman White 0:0 SC Young Star Lyss finished
14 11:36 D SC Blue Star VD 3:0 SC Rainbow Luzern finished
15 11:48 C Illam Siruthaikal 3:1 SC Tamil Blue Birds finished
16 12:00 C SC Swissboys 0:5 SC Limmattal red finished
17 12:12 B FC City Boys 2:0 Tamil United FC finished
18 12:24 B SC Limmattal Baden 4:2 SC Young Star Lyss A finished
19 12:36 A SC Young Star Lyss 2:0 SC Rainbow Luzern finished
20 12:48 A SC Blue Star VD 2:0 Young Birds FC Yellow finished
21 13:00 D SC Young Royal 4:2 SC Swissboys A finished
22 13:12 D Tamil Youth St. Gallen 3:1 FC Tamil Little Star finished
23 13:24 C SC Royal Bern 2:0 SC Tamil Blue Birds finished
24 13:36 C SC Limmattal red 0:3 Illam Siruthaikal finished
25 13:48 B SC Young Star Lyss A 1:1 FC City Boys finished
26 14:00 B SC Thaiman 2:0 SC Limmattal Baden finished
27 14:12 A FC Tamil Little Star 1:0 SC Young Royal finished
28 14:24 A Young Birds FC 1:0 Tamil Youth St. Gallen finished
29 14:36 D SC Thaiman White 0:0 SC Blue Star VD finished
30 14:48 D SC Rainbow Luzern 0:0 Young Birds FC Yellow finished
31 15:00 C SC Limmattal red 0:3 SC Royal Bern finished
32 15:12 C SC Swissboys 0:8 Illam Siruthaikal finished
33 15:24 B Tamil United FC 1:3 SC Young Star Lyss A finished
34 15:36 B FC City Boys 0:2 SC Thaiman finished
35 15:48 A Young Birds FC 1:2 FC Tamil Little Star finished
36 16:00 A SC Swissboys A 0:6 Tamil Youth St. Gallen finished
37 16:12 D Young Birds FC Yellow 0:3 SC Thaiman White finished
38 16:24 D SC Young Star Lyss 2:1 SC Blue Star VD finished
39 16:36 C SC Tamil Blue Birds SC Swissboys live
40 16:48 C Illam Siruthaikal SC Royal Bern
1 09:00 B SC Thaiman 3:0 Tamil United FC finished
2 09:12 B SC Limmattal Baden 1:0 FC City Boys finished
3 09:24 A SC Young Royal 0:1 Young Birds FC finished
4 09:36 D SC Rainbow Luzern 1:2 SC Thaiman White finished
5 09:48 D Young Birds FC Yellow 0:3 SC Young Star Lyss finished
6 10:00 A FC Tamil Little Star 0:0 SC Swissboys A finished
7 10:12 C SC Tamil Blue Birds 1:3 SC Limmattal red finished
8 10:24 C SC Royal Bern 4:0 SC Swissboys finished
9 10:36 B SC Young Star Lyss A 0:4 SC Thaiman finished
10 10:48 B Tamil United FC 2:3 SC Limmattal Baden finished
11 11:00 A Tamil Youth St. Gallen 3:0 SC Young Royal finished
12 11:12 A SC Swissboys A 1:2 Young Birds FC finished
13 11:24 D SC Thaiman White 0:0 SC Young Star Lyss finished
14 11:36 D SC Blue Star VD 3:0 SC Rainbow Luzern finished
15 11:48 C Illam Siruthaikal 3:1 SC Tamil Blue Birds finished
16 12:00 C SC Swissboys 0:5 SC Limmattal red finished
17 12:12 B FC City Boys 2:0 Tamil United FC finished
18 12:24 B SC Limmattal Baden 4:2 SC Young Star Lyss A finished
19 12:36 A SC Young Star Lyss 2:0 SC Rainbow Luzern finished
20 12:48 A SC Blue Star VD 2:0 Young Birds FC Yellow finished
21 13:00 D SC Young Royal 4:2 SC Swissboys A finished
22 13:12 D Tamil Youth St. Gallen 3:1 FC Tamil Little Star finished
23 13:24 C SC Royal Bern 2:0 SC Tamil Blue Birds finished
24 13:36 C SC Limmattal red 0:3 Illam Siruthaikal finished
25 13:48 B SC Young Star Lyss A 1:1 FC City Boys finished
26 14:00 B SC Thaiman 2:0 SC Limmattal Baden finished
27 14:12 A FC Tamil Little Star 1:0 SC Young Royal finished
28 14:24 A Young Birds FC 1:0 Tamil Youth St. Gallen finished
29 14:36 D SC Thaiman White 0:0 SC Blue Star VD finished
30 14:48 D SC Rainbow Luzern 0:0 Young Birds FC Yellow finished
31 15:00 C SC Limmattal red 0:3 SC Royal Bern finished
32 15:12 C SC Swissboys 0:8 Illam Siruthaikal finished
33 15:24 B Tamil United FC 1:3 SC Young Star Lyss A finished
34 15:36 B FC City Boys 0:1 SC Thaiman li

1 09:00 B SC Thaiman 3:0 Tamil United FC finished
2 09:12 B SC Limmattal Baden 1:0 FC City Boys finished
3 09:24 A SC Young Royal 0:1 Young Birds FC finished
4 09:36 D SC Rainbow Luzern 1:2 SC Thaiman White finished
5 09:48 D

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக