வெள்ளி, 8 செப்டம்பர், 2017

DTFG Sindelfingen (DE) Indoor Cup Winner 2017

1. SC Youngstar Lyss
2. FC Limmatal Baden
3. SC Youngstar Lyss A
Best Offensive Player: Jesy (Youngstar)
Best Keeper: Sathis (Youngstar A)
Man Of the Match: Jesy (Youngstar)
Best Defensive Player: Saberasan (Limmatal)
Topscorer: Mithu (Cityboys)
Gruppenspiele Team 1:
SC Youngstar Lyss 2:1 UTSC Stuttgart Yellow
SC Youngstar Lyss 2:0 Bruchsal United
SC Youngstar Lyss 1:0 TSC Sindelfingen Black
Gruppenspiele Team 2:
SC Youngstar Lyss A 3:0 Sunrise Green
SC Youngstar Lyss A 0:1 TSSC Heilbron
SC Youngstar Lyss A 1:0 TSC Sindelfingen Red
SC Youngstar Lyss A 3:0 Kirchheim Panthers
Achtelfinale:
SC Youngstar Lyss 2:1 Rheinstars Hassloch
SC Youngstar Lyss A 2:0 Tuttlingen
Viertelfinale:
SC Youngstar Lyss 3:1 TFC Stuttgart
SC Youngstar Lyss A 3:2 n.P UTSC Stuttgart Yellow
Halbfinale:
SC Youngstar Lyss 2:0 SC Youngstar Lyss ASC
 Youngstar Lyss A 3:0 Kirchheim Panthers

Final:
SC Youngstar Lyss 4:1 FC Limmatal Baden


Achtelfinale:
SC Youngstar Lyss 2:1 Rheinstars Hassloch
SC Youngstar Lyss A 2:0 Tuttlingen

Viertelfinale:
SC Youngstar Lyss 3:1 TFC Stuttgart
SC Youngstar Lyss A 3:2 n.P UTSC Stuttgart Yellow

Halbfinale:
SC Youngstar Lyss 2:0 SC Youngstar Lyss A

Final:
SC Youngstar Lyss 4:1 FC Limmatal Baden

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக