சனி, 17 நவம்பர், 2018

THAMILEELAM CUP 2018


Tamil Eelam Cup Winner 2018 

Nach 2008,2012 und 2017 gewinnt SC Youngstar Lyss auch 2018 zum 4. mal den Tamil Eelam Cup und ist damit mit SC Royal Bern Rekordsieger

2008 ⭐️
2012 ⭐️
2017 ⭐️
2018 ⭐️

1. SC Youngstar Lyss
2. SC Royal Bern 
3. Saint Deniz 93 France
4. Illam Siruthaikal

Best Keeper: 1. (Saint Deniz)
Best Player: Nishi (Royal)
Man of the Match: Nirujh (YOUNGSTAR) 

Gruppenspiele:
SC YOUNGSTAR LYSS 1:1 Kanada Selection
Tore: 1x Neruban
SC YOUNGSTAR LYSS 2:0 FC Tamil Youth SG
Tore: 1x Eigentor 1x Thile 
SC YOUNGSTAR LYSS 0:0 Saint Deniz 93 
France

Viertelfinale:
SC YOUNGSTAR LYSS 1:0 Norwegen Selection
Tore: 1x Micha 

Halbfinale:
SC YOUNGSTAR LYSS 1:1 (6:5 n.P.) Illam Siruthaikal 
Tore: 1x Micha 

Final:
SC YOUNGSTAR LYSS 4:0 SC Royal Bern 
Tore: 2x Nirujh, 1x Nitchu, 1x Siva 

Torverhältnis: 9:2

Kader: John, Saby, Sharvin, Jasin, Thile, Akni, Siva, Nirujh, Mayo, Niruban, Nitchu, Anu, Thilu, Micha, Jesy, Prädu

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக